DATASOFT KLASİK FİYAT LİSTESİ
(PDF)
ABONELİK FİYAT LİSTESİ
(PDF)
Datasoft Klasik Fiyat Listesi (TL) (1) 1 Temmuz 2022 
Kod Program Paketleri  Kullanıcı Sayısı   Eğitim
Tek +1 +5 TL Saat
Datasoft Ticari Setler  
TS01 Datasoft Ticari Set-01 4,240 850 2,120   800 4
TS02 Datasoft Ticari Set-02 5,980 1,200 2,990   1,200 6
TS03 Datasoft Ticari Set-03 7,760 1,550 3,880   1,600 8
TS04 Datasoft Ticari Set-04 8,160 1,630 4,080   1,600 8
Datasoft Müşavir Setler  
MS01 Datasoft Müşavir Set-01 4,880 980 2,440   800 4
MS02 Datasoft Müşavir Set-02 5,980 1,200 2,990   1,200 6
MS03 Datasoft Müşavir Set-03 9,160 1,830 4,580   1,600 8
Datasoft Özel Setler  
DS01 Datasoft Özel Set-01 4,240 850 2,120   800 4
DS02 Datasoft Özel Set-02 4,240 850 2,120   800 4
DS03 Datasoft Özel Set-03 4,880 980 2,440   800 4
OS01 Datasoft Oda Set 4,240 850 2,120   800 4
Datasoft Program Modülleri Modüller Program paketleri ile birlikte çalışır. Paket olmaksızın modül satışı yapılmaz.
MD03 e-Fatura + e-Arşiv FaturaModülü 1,660 330 830   400 2
MD09 e-İrsaliye Modülü 1,280 250 640   400 2
MD10 e-Müstahsil Modülü 1,280 250 640   400 2
MD04 e-Defter Modülü 1,660   400 2
eVKN Yıllık VKN e-Defter Lisansı 800    
MD01 Müstahsil 1,660 330 830   400 2
MD05 Üretim 1,660 330 830   400 2
MD07 PDKS 1,660 330 830   400 2
Datasoft Konnektör Datasoft ile uyumlu özel entegratörlerle, Datasoft bayi kanalı üzerinden anlaşma yapanlarda çalışır.
KN01 e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Konnektör
VKN lisansı
1,660    
KN03 e-İrsaliye Konnektör
VKN lisansı
1,280    
KN04 e-Müstahsil Makbuzu Konnektör
VKN lisansı
1,280    
KN05 e-Serbest Meslek Makbuzu Konnektör
VKN lisansı
1,280    
Bu fiyat listesi Datasoft Yetkili Dağıtıcı/Satıcısı için tavsiye niteliğindedir. Program Paket içerikleri sonraki sayfadadır.
AÇIKLAMALAR
 1. Fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir ve KDV dâhil değildir.
 2. Fiyatlara Kurulum dahil, Eğitim dâhil değildir. Eğitim, bedeli müşteri tarafından ödenmek şartıyla, Datasoft Yetkili Dağıtıcısı/Satıcısı personeli tarafından verilir.
 3. Yeni alımlarda (ilk alımlarda) bir sonraki yılın sürümüne geçiş ücretsizdir.
 4. Telefon desteği, TDS (Telefon Destek Sözleşmesi) kapsamında, ücretsizdir ve eğitim almış kullanıcılara 2 önceki yılın sürümüne kadar verilir. Telefon desteği eğitim amaçlı kullanılamaz.
 5. Başta e-Defter modül fiyatlandırması olmak üzere diğer program ve modül fiyatlandırmalarında Mali Müşavir Bürolarına özel olarak uygulanan farklı ıskontolar ve kampanyalar mevcuttur. Lütfen detaylar hakkında bilgi alınız.
 6. e-Defter yıllık VKN lisansı mükellefe fatura edilmektedir. Ayrıca yenileme yapan, önceki yıl VKN lisansına sahip kullanıcılara %10 ıskonto yapılır.
 7. e-Müstahsil veya e-İrsaliye modülünün eklenmek istediği sette e-Fatura modülünün olması gerekmektedir.
 8. e-Müstahsil veya e-İrsaliye konnektörünün alınması için öncelikle e-Fatura Konnektörü alınmalıdır.
 9. e-Müstahsil Makbuzu modülünün eklenmek istediği sette Müstahsil modülünün olması gerekmektedir.
 10. Büro bilgi sistemi programı e-SMM modülünü standart olarak içermektedir, e-SMM konnektör VKN lisansı Mali Müşavirlerin kendi TCKN’si için ücretsizdir.
 11. İşletme, Serbest Meslek ve Basit Usul defter programlarının Defter Beyan Sistemine entegrasyonu için herhangi bir modül veya VKN lisansı alımı gerekmemektir, ücretsizdir. Güncel seride olmak ve ilgili programın kullanıcının setinde olması yeterlidir.
Program Paket İçerikleri
Ticari Set-01 (SC) + (CS) Çek, Senet, Banka, Tahsilat, Ödeme
Ticari Set-02 (TS01) + (GM) Genel Muhasebe
Ticari Set-03 (TS02) + (PB) Personel Bordrosu
Ticari Set-04 (TS03) + (DA) Demirbaş Amortisman
Müşavir Set-01 (GM) Genel Muhasebe + (ID) İşletme Defteri +(PB) Personel Bordosu +(DA) Demirbaş Amortisman
Müşavir Set-02 (MS01) + BB Büro Bilgi Sistemi: Serbest Meslek Defteri, Serbest Meslek Makbuzu, Beyanname İndirme ve Takip Sistemi, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Takip Sistemi,
Müşavir Set-03 (MS02) + (TS01)
Özel Set-01 (GM) Genel Muhasebe + (PB) Personel Bordrosu
Özel Set-02 (ID) İşletme Defteri + (BB) Büro Bilgi Sistemi
Özel Set-03 (GM) Genel Muhasebe + (ID) İşletme Defteri +(PB) Personel Bordosu + (DA) Demirbaş Amortisman
Oda Set-01 (BU) Basit Usul Defteri + (BB) Büro Bilgi Sistemi
e-Fatura Modülü Düzenlenen satış faturalarının, cari hesabı e-fatura kullanıcısı olanlarda, e-Fatura uygulaması kapsamında UBL-TR olarak kaydedilmesini sağlar.
e-Arşiv Fatura Modülü Düzenlenen satış faturalarının, cari hesabı e-fatura kullanıcısı olmayanlarda, e-Arşiv Fatura uygulaması kapsamında UBL-TR olarak kaydedilmesini sağlar.
e-İrsaliye Modülü Düzenlenen irsaliyelerin, e-İrsaliye uygulaması kapsamında UBL-TR olarak kaydedilmesini sağlar.
e-Müstahsil Modülü Düzenlenen müstahsil makbuzlarının, e-Müstahsil Makbuzu uygulaması kapsamında UBL-TR olarak kaydedilmesini sağlar.
e-Defter Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartlarda muhasebe fişi oluşturma ve Datasoft e-Defter lisansına sahip VKN’ ler için, lisanslı oldukları döneme ait e-Defter oluşturma, Defterlere ait Berat oluşturma, İmzalama/Mühürleme ve GIB e-Defter Portalına gönderme, Onaylı Beratları indirme. GIB sisteminden indirilen
e-Fatura
e-Arşiv Fatura
e-İrsaliye
Konnektör
e-Fatura uygulaması kapsamında UBL-TR olarak kaydedilmiş faturaların Özel Entegratörlere gönderilmesini, uygulama yanıtlarının alınmasını, alış faturalarının indirilmesini, alış faturalarının yanıtlanmasını, faturaların aylık olarak topluca indirilmesini ve faturaların Genel Muhasebe programındaki Belgelerden Fiş oluşturma işlemine uygun şekilde excel listesinin alınmasını sağlar.
e-Müstahsil Makbuzu
e-Serbest Meslek Makbuzu Konnektör
İlgili uygulama kapsamında UBL-TR olarak kaydedilmiş belgelerin Özel Entegratörler üzerinden işlem görmesini sağlar.
Not: Konnektörler Datasoft ile uyumlu Özel Entegratörlerle Datasoft Bayi Kanalı üzerinden anlaşma yapıldığı durumlarda çalışır ve VKN bazında lisanslanır.
 
ABONELİK FİYAT LİSTESİ (PDF)
Abonelik Fiyat Listesi