Datasoft Klasik Fiyat Listesi (TL) (1) 1 Ekim 2017 
Kod Program Paketleri  Kullanıcı Sayısı   Eğitim
Tek +1 +3 +5 +10 TL Saat
Datasoft Ticari Setler
TS01 Datasoft Ticari Set-01 1,580 320 720 940 1,580   400 4
TS02 Datasoft Ticari Set-02 2,240 440 1,000 1,340 2,240   600 6
TS03 Datasoft Ticari Set-03 2,880 560 1,280 1,720 2,880   800 8
TS04 Datasoft Ticari Set-04 2,980 580 1,340 1,780 2,980   800 8
HS01 Datasoft Hal Set 2,520 500 1,120 1,520 2,520   600 6
KB01 KOBIPack Base 2,060 400 920 1,220 2,060   600 6
KB02 KOBIPack Median 2,680 520 1,200 1,600 2,680   800 8
KB03 KOBIPack Apex 3,380 660 1,520 2,020 3,380   1,000 10
Datasoft Müşavir Setler
MS01 Datasoft Müşavir Set-01 1,680 340 780 1,000 1,680   400 4
MS02 Datasoft Müşavir Set-02 1,780 360 800 1,060 1,780   500 5
MS03 Datasoft Müşavir Set-03 3,220 640 1,440 1,920 3,220   800 8
Datasoft Özel Setler
DS01 Datasoft Özel Set-01 1,580 320 720 940 1,580   400 4
DS02 Datasoft Özel Set-02 1,480 300 660 880 1,480   400 4
DS03 Datasoft Özel Set-03 1,680 340 780 1,000 1,680   400 4
ED01 Datasoft e-Defter Set 2,980 320 720 940 1,580   400 4
OS01 Datasoft Oda Set 1,580 320 720 940 1,580   400 4
Datasoft Program Modülleri Modüller Program paketleri ile birlikte çalışır. Paket olmaksızın modül satışı yapılmaz.
MD01 Müstahsil 720 140 320 430 720   200 2
MD02 Hal 960 190 420 580 960   200 2
MD03 e-Fatura Modülü 1,680 340 760 1,000 1,680   200 2
MD08 e-Arşiv Fatura Modülü 1,680 340 760 1,000 1,680   200 2
MD04 e-Defter Modülü 1,680   200 2
eVKN Yıllık VKN e-Defter Lisansı 400      
MD05 Üretim 1,240 240 540 740 1,240   200 2
MD06 Yazar Kasa/POS 720 140 320 430 720   200 2
MD07 PDKS 720 140 320 430 720   200 2
KBSB KOBIPack Şube 1,240 240 540 740 1,240   200 2
Datasoft Konnektör Datasoft ile uyumlu özel entegratörlerle, Datasoft bayi kanalı üzerinden anlaşma yapanlarda çalışır.
KN01 e-Fatura Konnektör VKN lisansı 1,000      
KN02 e-Arşiv Fatura Konnektör VKN lisansı 1,000      
  • Bu fiyat listesi Datasoft Yetkili Dağıtıcı/Satıcısı için tavsiye niteliğindedir.
  • Program Paket içerikleri aşağıda belirtilmiştir.
AÇIKLAMALAR
  1. Fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir ve KDV dâhil değildir.
  2. Fiyatlara Kurulum dahil, Eğitim dâhil değildir. Eğitim, bedeli müşteri tarafından ödenmek şartıyla, Datasoft Yetkili Dağıtıcısı/Satıcısı personeli tarafından verilir.
  3. Yeni alımlarda (ilk alımlarda) bir sonraki yılın sürümüne geçiş ücretsizdir.
  4. Telefon desteği, TDS (Telefon Destek Sözleşmesi) kapsamında, ücretsizdir ve eğitim almış kullanıcılara 2 önceki yılın sürümüne kadar verilir. Telefon desteği eğitim amaçlı kullanılamaz.
  5. e-Arşiv Fatura modülünün eklenmek istediği sette e-Fatura modülünün olması gerekmektedir.
  6. e-Arşiv Fatura Konnektörünün alınması için öncelikle e-Fatura Konnektörü alınmalıdır.
  7. e-Defter modül fiyatlandırması Mali Müşavirler için farklılıklar içermektedir, yıllık VKN lisansı mükellefe fatura edilmektedir. Ayrıca yenileme yapan, önceki yıl VKN lisansına sahip, kullanıcılara %10 ıskonto yapılır. Lütfen detayı hakkında bilgi alınız.
Program Paket İçerikleri
Ticari Set-01 (SC) + (CS) Çek, Senet, Banka, Tahsilat, Ödeme
Ticari Set-02 (TS01) + (GM) Genel Muhasebe
Ticari Set-03 (TS02) + (PB) Personel Bordrosu
Ticari Set-04 (TS03) + (DA) Demirbaş Amortisman
Hal Otomasyonu (HAL) Stok, Cari, Hal Satış Faturası, Hal Müstahsil Makbuzu, Künye, Hal Bildirim Formları, Çek, Senet, Bankalar, Tahsilat, Ödeme
KOBIPack Base Stok, Cari, Fatura, İrsaliye, Sipariş, Müstahsil, Serbest Meslek Makbuzu, Bankalar, Çek, Senet Havale Taksit Takibi, Kredi Kartı Tahsilatı, Mail-Order Tahsilatı, Fiili Döviz Takibi, Toplu Fatura Üretme
KOBIPack Median KOBIPack Base + Genel Muhasebe + Entegrasyon
KOBIPack Apex KOBIPack Median + Personel Bordrosu + Demirbaş Amortisman
Müşavir Set-01 (GM) Genel Muhasebe + (ID) İşletme Defteri +(PB) Personel Bordosu +(DA) Demirbaş
Müşavir Set-02 (MS01) + BB Büro Bilgi Sistemi: Serbest Meslek Defteri, Serbest Meslek Makbuzu, Beyanname İndirme ve Takip Sistemi, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Takip Sistemi,
Müşavir Set-03 (MS02) + (TS01)
Özel Set-01 (GM) Genel Muhasebe + (PB) Personel Bordrosu
Özel Set-02 (ID) İşletme Defteri + (BB) Büro Bilgi Sistemi
Özel Set-03 (GM) Genel Muhasebe + (ID) İşletme Defteri +(PB) Personel Bordosu + (DA) Demirbaş Amortisman
e-Defter Set-01 (GM) Genel Muhasebe + (MD04) e-Defter Modülü (Yıllık VKN e-Defter Lisansını içermez)
Oda Set-01 (BU) Basit Usul Defteri + (BB) Büro Bilgi Sistemi
e-Fatura Modülü Düzenlenen satış faturalarının, cari hesabı e-fatura kullanıcısı olanlarda, e-Fatura uygulaması kapsamında UBL-TR olarak kaydedilmesini sağlar. e-Arşiv Fatura Modülü:Düzenlenen satış faturalarının, cari hesabı e-fatura kullanıcısı olmayanlarda, e-Arşiv Fatura uygulaması kapsamında UBL-TR olarak kaydedilmesini sağlar.
e-Defter Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartlarda muhasebe fişi oluşturma ve Datasoft e-Defter lisansına sahip VKN’ ler için, lisanslı oldukları döneme ait e-Defter oluşturma, Defterlere ait Berat oluşturma, İmzalama/Mühürleme ve GIB e-Defter Portalına gönderme, Onaylı Beratları indirme. GIB sisteminden indirilen e-Defter Beratları ile bu beratlara ait defterlerin kullanıcı bilgisayar sisteminde arşivlenmesi.
e-Fatura Konnektör e-Fatura uygulaması kapsamında UBL-TR olarak kaydedilmiş faturaların Özel Entegratörlere gönderilmesini, uygulama yanıtlarının alınmasını, alış faturalarının indirilmesini, alış faturalarının yanıtlanmasını, faturaların aylık olarak topluca indirilmesini ve faturaların Genel Muhasebe programındaki Belgelerden Fiş oluşturma işlemine uygun şekilde excel listesinin alınmasını sağlar. Datasoft ile uyumlu Özel Entegratörlerle Datasoft Bayi Kanalı üzerinden anlaşma yapıldığı durumlarda çalışır ve VKN bazında lisanslanır.
e-Arşiv Fatura Konnektör e-Arşiv Fatura uygulaması kapsamında, UBL-TR olarak kaydedilmiş faturaların Özel Entegratörlere gönderilmesini sağlar ve faturaların Genel Muhasebe programındaki Belgelerden Fiş oluşturma işlemine uygun şekilde excel listesinin alınmasını sağlar. Datasoft ile uyumlu Özel Entegratörlerle Datasoft Bayi Kanalı üzerinden anlaşma yapıldığı durumlarda çalışır ve VKN bazında lisanslanır.